Zespoły artystyczne

Zespół Nosowiany z Nosówki powstał w 1975 r. z inicjatywy ówczesnego sołtysa wsi Nosówka Edwarda Byjosia. Jakub Sarna organizuje członków Kapeli Sarnów (która grywała na weselach do 1965 r.) w składzie: Jakub Sarna, Andrzej Hodyr - skrzypce prim, Mateusz Sarna, Stanisław Pizło - skrzypce sekund, Stanisław Miłek - kontrabas. Wspomagali ich młodzi akordeoniści: Stanisław  ŁAgowski i Marian Rzucidło. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nosówce Helena Pasierb zorganizował grupę  śpiewaczek, członkiń KGW: Helene Pasierb, Kazimierę MIchałek, Janinę Byjoś i Bronisławe Bijoś. Pierwszy występ kapela dała na Akademii Gminy Racławówka, 9 maja 1975 r. w Niechobrzu. Natomiast już 22 lipca jest już kapela i 26-cio osobowy chór mieszany, pod kierownictwem Stanisława Łagowskiego. Kapela działa prężnie do dziś w zmienionym składzie, do którego należy m.in. znana działaczka ludowa Pani Stefania Buda. Zespół "Nosowiany" w 2010 r. obchodzi 35-lecie swego istnienia i z tej okazji 30 maja 2010 r. zorganizował uroczysty bankiet dla zaproszonych gości. Z tej okazji "Nosowianie" wydali również płytę.


 

W 1981r. powstał zespół ludowy „Jubilatki”. Założycielką była nieżyjąca już Maria Janowska. Zdobył wiele nagród i wyróżnień między innymi I nagrodę w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie w 1998 r. wykonując pieśni ludowe, w roku 2000 w tym samym przeglądzie otrzymał wyróżnienie. W repertuarze zespół posiada pieśni patriotyczne, kolędy, pastorałki, pasterskie, weselne, biesiadne, ludowe, obrzędowe. Zespół ludowy wraz z kapelą występuje nie tylko w gminie Boguchwała ale również poza nią. Dużym sukcesem zespołu było nagranie w roku 2006 płyty w radiu Rzeszów. Działalność Zespołu nie polega tylko na osiąganiu sukcesów, ale przede wszystkim na podtrzymywaniu tradycji ludowych głęboko zakorzenionych  w naszej miejscowości. Próby Zespołu i Kapeli odbywają się systematycznie w każdy wtorek w Ośrodku Kultury w Zgłobniu, przybywa młodych członków, powiększa się repertuar. Zespół uświetnia niemal wszystkie uroczystości Gminne i Sołeckie, występuje również poza naszą gminą. 18 czerwca w Ośrodku Kultury w Zgłobniu odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone obchodom  30-lecia istnienia Zespołu.  Obecny skład Zespołu przedstwia się następującą: zespół śpiewaczy: Zofia Kaszuba , Zofia Turek, Zofia Gubernat , Maria Adamczyk, Beata Ceglarz, Marta Wiech, Marta Wiech, Agata Gawron, Sławomir Kaszuba, Edward Rzepka , Tadeusz Ciebiera, Stanisława Pizło, Wiktoria Ciebiera. Kapela: Edward Ziomek akordeon,  Stanisław Wróbel skrzypce, Emil Krupa skrzypce.W 2013 r. zaczęły się pierwsze próby nowo powstałych dwóch grup tanecznych w Nosówce. Rok później powstały kolejne: grupa młodzieżowa oraz dorosłych. Wtedy też powstał Zespół Pieśni i Tańca "Nosowianki". W repertuarze posiada tańce regionalne oraz narodowe, przyśpiewki ludowe, żołnierskie, kolędy i pastorałki a także krótkie scenki obrzędowe. Działalność Zespołu polega przede wszystkim na podtrzymywaniu tradycji ludowych głęboko zakorzenionych w miejscowości oraz utrwaleniu tańców z dawnych lat. Ciągle przybywa nowych członków, powiększa się repertuar. Zespół uświetnia uroczystości Gminne i Sołeckie, występuje również poza gminą. Dał już wiele koncertów w Rzeszowie. Najmłodsze grupy próbują również swoich sił na konkursach i przeglądach organizowanych na terenie województwa podkarpackiego. W Zespole aktualnie istnieje pięć grup wiekowych zrzeszających blisko 100 osób. Założycielką i kierownikiem artystycznym Zespołu jest Karolina Majdan.