Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkołach

  • Zajęcia w Zespole Szkół w Kielanówce:

                      w godz. 1230-1630 (poniedziałek - piątek)

                     Instruktorzy: Renata Cioch, Katarzyna Zgłobicka      

                                                              

  • Zajęcia w Szkole Podstawowej w Racławówce

                     w godz. 1230-1630 (poniedziałek - czwartek)

                     w godz. 1130-1630 (piątek)

                     Instruktorzy: Iwona Zięba, Dorota Ficek

                            

  • Zajęcia w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej:

                     w godz. 1330-1630 (poniedziałek)                    

                     w godz. 1230-1630 (wtorek - piątek)

                     Instruktor: Dorota Wolska                                 


  • Zajęcia w Szkole Podstawowej w Nosówce

                     w godz. 1230- 1630 (poniedziałek - piątek)

                     Instruktor: Renata Byjoś  


  • Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zgłobniu:

                     w godz. 1230-1630 (poniedziałek - piątek)

                     Instruktor: Magdalena Świętoń