Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkołach

  • Zajęcia w Zespole Szkół w Kielanówce:

                     w godz. 700- 940 (wtorek, czwartek)                    

                     w godz. 700- 900 (poniedziałek, środa,piątek)

                     Instruktor: p. Iwona Zięba

                     w godz. 1230-1630 (poniedziałek - piątek)

                     Instruktor: p. Julia Nurczyk      

                                                              

  • Zajęcia w Szkole Podstawowej w Racławówce

                     w godz. 1330-1630 (poniedziałek, wtorek)

                     w godz. 1230- 1630 środa, czwartek, piątek)                     

                     Instruktor: p. Iwona Zięba

                            

  • Zajęcia w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej:

                     w godz. 1215-1615 (poniedziałek - piątek)

                     Instruktor: p. Dorota Wolska                                 


  • Zajęcia w Szkole Podstawowej w Nosówce

                     w godz. 1200- 1600 (poniedziałek - piątek)

                     Instruktor: p. Renata Byjoś  


  • Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zgłobniu:

                     w godz. 1230-1630 (poniedziałek - piątek)

                     Instruktor: p. Magdalena Świętoń